Dış Ticaret

Dış Ticaret Faaliyetleri

Sunduğu hizmetlerle portföyündeki bütün üretici firmaların global büyümelerine katkıda bulunur.Aktif Tcari İrtibatta Olunan Ülkeler

Türkiye, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Karadağ, Makedonya, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Amerika, Kıbrıs, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Kenya

Hizmetlerimiz

Uluslararası Tedarik Faaliyetleri,

Ulusal Pazarda Faaliyet Gösteren Üreticiler İçin Uluslararası Alanda Yeni Pazar İmkanları Yaratma Faaliyetleri,

Başta Gıda, Temizlik, Elektronik ve Sarf Malzemeleri Olmak Üzere Uluslararası Arenada Talep ve Arz Sahiplerini Biraraya Getirme Faaliyetleri,

Tıbbi Malzeme, Sarf Malzemeleri vb. Tedarik, Satın Alma ve Dağıtımı,

Yurtdışı Lojistik Çözümleri.